Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8369 – KKR / Hitachi Koki) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ. )