Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8369 – KKR / Hitachi Koki) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE. )