Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.8369 – KKR/Hitachi Koki) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP. )