Written question E-5187/10 Karl-Heinz Florenz (PPE) lill-Kummissjoni. Il-politika dwar il-materja prima – żvilupp ulterjuri tal-istrateġija tal-UE għall-materja prima (Komunikazzjoni COM(2008)0699)