Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 780/2012 tat- 28 ta’ Awwissu 2012 li jipprevedi koeffiċjenti ta’ allokazzjoni għas-snin 2012 sal-2017 għall-kontribuzzjoni tal-Unjoni lejn l-għajnuna msemmija fl-Artikolu 103a tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 għal gruppi ta’produtturi fis-settur tal-frott u l-ħaxix fir-rigward tal-pjanijiet ta’rikonoxximent innotifikati sal- 1 ta’ Lulju 2012