Zadeva C-312/18 P: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 21. marca 2019 – Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux/Evropska komisija (Pritožba — Omejevalni sporazumi — Trg reciklaže avtomobilskih baterij — Sklep, s katerim je bila ugotovljena kršitev člena 101 PDEU in so bile naložene globe — Popravni sklep, s katerim so dodane vrednosti nabav prejemnikov, ki niso bile navedene v prvotnem sklepu — Roka za tožbo — Začetek teka — Zamuda — Nedopustnost)