L-Opinjoni Nru 4/2011 dwar il-Green Paper tal-Kummissjoni dwar il-Modernizzazzjoni tal-Politika ta' Akkwist Pubbliku (skont l-Artikolu 287(4), TFUE)