/* */

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' 07/05/2010 li tiddikjara konċentrazzjoni hija kompatibbli mas-suq komuni (il-Każ Nru COMP/M.5832 - AVELAR / ENOVOS / AVELEOS) skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (It-test bl-Ingliż biss huwa awtentiku)