Il-lista tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal finijiet ta' taxxa — Rapport mill-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta (Tassazzjoni tal- Intrapriżi) li jissuġġerixxi emendi għall-Annessi tal-Konklużjonijiet tal- Kunsill tat-12 ta' Marzu 2019, inkluż it-tneħħija ta' ġurisdizzjoni waħda2019/C 386/02