DOKUMENT TA’ ĦIDMA TAL-KUMMISSJONI li jantiċipa l-proposta għal emenda fir-Regolament Finanzjarju, li tintroduċi titolu ġdid dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej