Fondi ta’ Intraprenditorija Soċjali Ewropej ***I Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fit- 13 ta' Settembru 2012 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fondi ta’ Intraprenditorija Soċjali Ewropej (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))