Att dwar il-kondizzjonijiet tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja u l-aġġustamenti għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika - ANNESS IV Lista msemmija fl-Artikolu 16 tal-Att tal-Adeżjoni: dispożizzjonijiet permanenti oħrajn - 2. POLITIKA DWAR IL-KOMPETIZZJONI