Written question P-011071/11 Alyn Smith (Verts/ALE) lill-Kummissjoni. Klieb gwida u eżenzjonijiet mill-VAT