Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 338/2011 tas- 7 ta’ April 2011 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Magiun de prune Topoloveni (IĠP)]