Kirjalik küsimus E-9678/10 Pavel Poc (S&D) komisjonile. Turupositsiooni kuritarvitamine kaubanduskettide poolt ELi liikmesriikides