Kirjalik küsimus E-4732/10 Rovana Plumb (S&D) komisjonile. Direktiivi 2008/98/EÜ jäätmete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks teatavad direktiivid, ülevõtmise tagamiseks kavandatavad meetmed