Sejħa għall-proposti għall-2012 għal azzjonijiet indiretti li jaqgħu fi ħdan il-Programm Komunitarju multiannwali dwar il-ħarsien tat-tfal li jużaw l-Internet u t-teknoloġiji l-oħrajn tal-komunikazzjoni ( Internet Aktar Sikur ) Test b’relevanza għaż-ŻEE