Written question E-9312/10 Nuno Melo (PPE) lill-Kummissjoni. Il-kunċett “cradle to cradle” (minn nieqa għal nieqa)