KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT MÕJUHINNANGU KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE Lisatud dokumendile: Ettepanek nõukogu direktiiviks, nõukogu rakendusmääruseks ja nõukogu määruseks seoses käibemaksu ajakohastamisega piiriülese ettevõtjalt tarbijale suunatud e-kaubanduse puhul$