Written question E-000048/11 Frieda Brepoels (Verts/ALE) lill-Kummissjoni. Liċenzji tal-piloti