Written question E-002516/11 Alexandra Thein (ALDE) lill-Kummissjoni. Il-privatizzazzjoni tas-servizzi tal-ilma ta’ Berlin fl-1999– ksur tal-liġi Ewropea dwar l-akkwist pubbliku?