2010 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1205/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti