Регламент (ЕС) № 1205/2010 на Комисията от 16 декември 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци