Asia C-444/07: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 21.1.2010 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ (Puolan tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — MG Probud Gdynia sp. zoo.:ta vastaan aloitettu maksukyvyttömyysmenettely (Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Asetus (EY) N:o 1346/2000 — Maksukyvyttömyysmenettelyt — Jäsenvaltion kieltäytyminen tunnustamasta toisen jäsenvaltion toimivaltaisen tuomioistuimen tekemää päätöstä maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisesta sekä tämän maksukyvyttömyysmenettelyn kulkuun ja päättämiseen liittyviä päätöksiä)