Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 482/2012 zo 7. júna 2012 , ktorým sa schvaľujú malé zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného v Registri chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Tettnanger Hopfen (CHZO)]