Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 482/2012 tas- 7 ta’ Ġunju 2012 li japprova emendi minuri fl-ispeċifikazzjoni ta’ denominazzjoni mdaħħla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Tettnanger Hopfen (IĠP)]