Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (it-Tielet Awla) tal-10 ta' Marzu 2011.#Charles Defossez vs Christian Wiart et..#Talba għal deċiżjoni preliminari: Cour de cassation - Franza.#Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Direttivi 80/987/KEE u 2002/74/KE - Insolvenza ta’ min iħaddem - Protezzjoni tal-ħaddiema - Ħlas ta’ krediti mhux imħallsa tal-ħaddiema - Determinazzjoni tal-istituzzjoni ta’ garanzija kompetenti - L-iktar garanzija favorevoli skont id-dritt nazzjonali - Possibbiltà li wieħed jinvoka din il-garanzija.#Kawża C-477/09. Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (it-Tielet Awla) tal-10 ta' Marzu 2011.