Direttiva tal-Kunsill 2010/88/UE tas- 7 ta’ Diċembru 2010 li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni tat-taxxa fuq il-valur miżjud, f’dak li għandu x’jaqsam mal-perijodu ta’ obblig u li tiġi rispettata r-rata standard minima