Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3661 — CDP/STMICROELECTRONICS)Tekst mający znaczenie dla EOG