Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (ir-Raba' Awla) tal-24 ta' Novembru 2011.