L-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea mat-Trattat ta' Ħbiberija u Kooperazzjoni fix-Xlokk tal-Asja *** Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat- 18 ta' April 2012 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea mat-Trattat ta' Ħbiberija u Kooperazzjoni fl-Asja tax-Xlokk (07434/2012 – C7-0085/2012 – 2012/0028(NLE))