Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (il-Ħames Awla) tat-3 ta' Marzu 2011.#Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu vs Stanisława Tomaszewska.#Talba għal deċiżjoni preliminari: Sąd Najwyższy - il-Polonja.#Sigurtà soċjali tal-ħaddiema migranti - Artikolu 45(1) tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 - Perijodu minimu meħtieġ mid-dritt nazzjonali għall-ksib ta’ dritt għal pensjoni ta’ rtirar - Teħid inkunsiderazzjoni tal-perijodu ta’ kontribuzzjoni mwettaq fi Stat Membru ieħor - Aggregazzjoni - Metodi ta’ kalkolu.#Kawża C-440/09. Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (il-Ħames Awla) tat-3 ta' Marzu 2011.