Written question E-008378/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) lill-Kummissjoni. Programm ta’ servizz Komunitarju fil-Greċja