Written question E-007317/11 Malika Benarab-Attou (Verts/ALE), Proinsias De Rossa (S&D) u Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) lill-Kummissjoni. Ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u l-gruppi ta’ kumpaniji tranżnazzjonali