Written question E-9622/10 Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Heidi Hautala (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE) u Satu Hassi (Verts/ALE) lill-Kummissjoni. Ksur tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1/2005 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport