Written question E-003260/11 Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE) u Ulrike Lunacek (Verts/ALE) lill-Kunsill. Rappreżentanza tal-UE f’pajjiżi terzi