Written question E-010647/11 David Campbell Bannerman (ECR) lill-Kummissjoni. Facebook u d-Direttiva dwar il-protezzjoni tad-data