Opinjoni tal-Avukat Ġenerali - Cruz Villalón - 6 ta’ Ġunju 2012.