2012/749/UE: Deċiżjoni tal-Kunsill tat- 3 ta’ Diċembru 2012 li ġġedded il-perijodu ta’ applikazzjoni tad-Deċiżjoni 2010/371/UE dwar il-konklużjoni tal-proċedura ta’ konsultazzjoni mar-Repubblika tal-Madagaskar taħt l-Artikolu 96 tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE