Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2345 оd 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 262/2009 i Provedbene uredbe (EU) br. 1079/2012 u pogledu upućivanja na odredbe ICAO-a (Tekst značajan za EGP )$