Written question E-009774/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) lill-Kummissjoni. Il-prevenzjoni ta’ inċidenti gravi fl-industrija kimika