Written question P-003818/11 Niki Tzavela (EFD) lill-Kunsill. Pjan direzzjonali għall-intervent Ewropew