Regolament Tal-kunsill (KEE) Nru 3671/81 tal-15 ta’ Diċembru 1981 fuq importazzjonijiet fil-Komunità ta’ ċerti prodotti agrikoli li joriġinaw fit-Turkija