Mål C-25/19: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 27 februari 2020 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Okręgowy w Poznaniu – Polen) – Corporis sp. z o.o. mot Gefion Insurance A/S (Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 2009/138/EG – Representant som företräder ett skadeförsäkringsföretag – Representant bosatt inom landets territorium – Delgivning av handlingar – Mottagande av stämningsansökan – Förordning (EG) nr 1393/2007 – Ej tillämplig)