Zadeva C-25/19: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 27. februarja 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sąd Okręgowy w Poznaniu – Poljska) – Corporis sp. z o.o./Gefion Insurance A/S (Predhodno odločanje – Direktiva 2009/138/ES – Zastopanje zavarovalnice za neživljenjska zavarovanja – Predstavnik s sedežem na nacionalnem ozemlju – Vročanje pisanj – Sprejem začetnega procesnega akta – Uredba (ES) št. 1393/2007 – Neuporaba)