Kawża C-25/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tas-27 ta’ Frar 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Sąd Okręgowy w Poznaniu – il-Polonja) – Corporis sp. z o.o. vs Gefion Insurance A/S (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Direttiva 2009/138/KE – Rappreżentanza ta’ impriża ta’ assigurazzjoni mhux tal-ħajja – Rappreżentant iddomiċiljat fit-territorju nazzjonali – Notifika jew komunikazzjoni ta’ atti – Riċezzjoni tal-att promotur – Regolament (KE) Nru 1393/2007 – Nuqqas ta’ applikabbiltà)