Predmet C-25/19: Presuda Suda (osmo vijeće) od 27. veljače 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sąd Okręgowy w Poznaniu – Poljska) – Corporis sp. z o.o. protiv Gefion Insurance A/S (Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 2009/138/EZ – Zastupanje društva za neživotno osiguranje – Predstavnik s prebivalištem na državnom području – Dostava pismena – Zaprimanje pismena kojim se pokreće sudski postupak – Uredba (EZ) br. 1393/2007 – Neprimjenjivost)