Дело C-25/19: Решение на Съда (осми състав) от 27 февруари 2020 г. (преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Poznaniu — Полша) — Corporis sp. z o.o./Gefion Insurance A/S (Преюдициално запитване — Директива 2009/138/ЕО — Представителство на общо застрахователно предприятие — Представител, установен на територията на страната — Връчване на документи — Получаване на документа за образуване на съдебното производство — Регламент (ЕО) № 1393/2007 — Неприложимост)