Written question P‑8469/10 Bart Staes (Verts/ALE) lill‑Kummissjoni. Stevia – mistoqsija ta’ segwitu