Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea#IL-ĦAMES PARTI - L-AZZJONI ESTERNA TA' L-UNJONI#TITOLU III - IL-KOPERAZZJONI MAL-PAJJIŻI TERZI U L-GĦAJNUNA UMANITARJA#Kapitolu 1 - Il-koperazzjoni fl-iżvilupp#Artikolu 210#(ex Artikolu 180 TKE)